Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

START START CHATKA PUCHATKA KADRA SPRAWOZDANIE STUMILOWY LAS KADRA ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 PROGRAM PANI GAMA ZAPRASZA PROJEKTY UNIJNE OGŁOSZENIE_UNIA REGULAMIN REGULAMIN_02 REGULAMIN_03 ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ PLAN DNIA PLAN DNIA JADŁOSPIS JADŁOSPIS TABLICA OGŁOSZEŃ ZAPYTANIA OFERTOWE *TABLICA OGŁOSZEŃ DLA RODZICÓW CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ 3-4 LATKI 5-6 LATKI UBEZPIECZENIE GALERIA GALERIA ADAPTACJA01 ADAPTACJA02 ALERGIA_C ALERGIA_S PROMOCJA PROJEKTU Dane kontaktowe PRZERWA 

ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ

"W dzieciństwie niewiele zależy od nas wiele zaś od tych, którzy są z nami" Bronisław Rocławski

Przedszkole jest miejscem,gdzie dzieci odkrywają swoje zainteresowania oraz talenty, dlatego oferujemy naszym podopiecznym różnorodne zajęcia dodatkowe.Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych, odpowiednio do możliwości rozwojowych dziecka

Rozszerzona oferta zajęć obejmuje:

Audycje z Filharmonią Śląską.Program audycji z artystami Filharmonii Śląskiej przedstawiamy w zakładce PANI GAMA ZAPRASZA.Zajęcia umuzykalniające.Podczas tych zajęć duży nacisk kładziony jest na improwizację, rozwijanie ekspresji muzycznej oraz kształcenie poczucia rytmu i słuchu. Dzieci nabywają umiejętności wokalne, taneczne oraz uczą się gry na wybranych instrumentach Orffa. Zajęcia teatralne.W ramach tych zajęć dzieci mają możliwość posługiwania się różnymi formmi artystycznymi, biorą udział w przedstawieniach, dzięki którym rozwijają swoją wyobraźnię i wrażliwość artystyczną, ćwiczą pamięć werbalną, dykcję i autoprezentację. Ponadto kilka razy w roku mają kontakt z żywym aktorem, lalkami teatralnymi goszczącymi w przedszkolu i lokalnych ośrodkach kultury. Przedszkole posiada bogatą garderobę strojów oraz dekoracji, które można podziwiać w czasie uroczystości okolicznościowych.Zajęcia plastyczne.Podczas zajęć plastycznych, dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne. Dzieci mają również możliwość poznania wybranych dzieł sztuki oraz ich autorów. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki, który w praktyczny sposób odkrywa przed dziećmi tajniki powstawania i renowacji obiektów sztuki.Kółko regionalne.Kółko regionalne przybliża dzieciom kulturę, tradycję oraz stroje naszego regionu. Dzieci poznają muzykę oraz tańce Ziemi Cieszyńskiej. Dzięki nauce przyśpiewek regionalnych mają okazję poznać cząstkę naszej gwary. W czasie roku szkolnego dzieci biorą udział w wystawach sztuki regionalnej oraz prezentują swoje umiejętności podczas występów.Język angielski.Już od najmłodszej grupy, dzieci uczą się języka angielskiego. Nauka języka realizowana jest w formie zabawy, nauki piosenek oraz wierszy. Umiejątności językowe przedszkolaków utrwalane są wielokrotnie w ciągu dnia.Konsultacje z psychologiem i logopedą.Rodzice naszych przedszkolaków mają cykliczną możliwość skorzystania z porady psychologa i logopedy. Profilaktyka logopedyczna prowadzona jest w ramach edukacji językowej podstawy programowej. Zajęcia kulinarne.Kształtujemy u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe oraz przybliżamy im kuchnie różnych stron świata. W trakcie zajęć dzieci będą miały możliwość samodzielnie przygotowywać proste potrawy.

ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ

Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las" w Wiśle

telefon przedszkola: 603 707 551 email: monika.mentel@poczta.fm


mailto:E-Mail-Link