Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

START START CHATKA PUCHATKA KADRA SPRAWOZDANIE STUMILOWY LAS KADRA ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 PROGRAM PANI GAMA ZAPRASZA PROJEKTY UNIJNE OGŁOSZENIE_UNIA REGULAMIN REGULAMIN_02 REGULAMIN_03 ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ PLAN DNIA PLAN DNIA JADŁOSPIS JADŁOSPIS TABLICA OGŁOSZEŃ ZAPYTANIA OFERTOWE *TABLICA OGŁOSZEŃ DLA RODZICÓW CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ 3-4 LATKI 5-6 LATKI UBEZPIECZENIE GALERIA GALERIA ADAPTACJA01 ADAPTACJA02 ALERGIA_C ALERGIA_S PROMOCJA PROJEKTU Dane kontaktowe PRZERWA 

PROGRAM

Nauczanie dzieci prowadzone będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół . Praca dydaktyczno-wychowawcza w nowym roku szkolnym oparta będzie o nowatorski programem wychowania przedszkolnego „Ku dziecku”, który jest zgodny z podaną wyżej podstawa programową. Publikacje edukacyjne wydawnictwa Nowa Era, z których będziemy korzystać, skupiają się na odkrywaniu i pobudzaniu naturalnych uzdolnień i predyspozycji dzieci. Zabawy zostały dobrane w taki sposób, aby rozwijać dziecko społecznie, emocjonalnie, fizycznie i poznawczo, a ich stopień trudności jest dostosowany do poziomu rozwojowego przedszkolaków. W codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy tradycyjne oraz nowatorskie elementy metod pracy z dziećmi:> "Dziecięca matematyka" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,> "Glottodydaktyka" prof. B. Rocławskiego,> "Wychowanie muzyczne" Carla Orffa> "Ruch rozwijający" W. Sherborne.

PROGRAM PRZEDSZKOLI