Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

START START CHATKA PUCHATKA KADRA SPRAWOZDANIE STUMILOWY LAS KADRA ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 PROGRAM PANI GAMA ZAPRASZA PROJEKTY UNIJNE OGŁOSZENIE_UNIA REGULAMIN REGULAMIN_02 REGULAMIN_03 ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ PLAN DNIA PLAN DNIA JADŁOSPIS JADŁOSPIS TABLICA OGŁOSZEŃ ZAPYTANIA OFERTOWE *TABLICA OGŁOSZEŃ DLA RODZICÓW CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ 3-4 LATKI 5-6 LATKI UBEZPIECZENIE GALERIA GALERIA ADAPTACJA01 ADAPTACJA02 ALERGIA_C ALERGIA_S PROMOCJA PROJEKTU Dane kontaktowe PRZERWA 

KADRA

Kadra Przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu, to zespół kreatywnych i doświadczonych nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje oraz uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne, pozwalające na uzyskiwanie bardzo dobrych efektów nauczania oraz rozwijanie i kreowanie indywidualnych zinteresowań i talentów dzieci.Nasze nauczycielki tworzą ciepłą i domową atmosferę, posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi oraz dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

• Dyrektor przedszkola:mgr Monika Mentel Uniwersytet Śląski, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna, Logopedia, Uniwersytet Wrocławski Studia Podyplomowe Surdologopedia oraz Neurologopedia,Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą i Dydaktyka Przedsiębiorczości.• Nauczyciel, wychowawca : mgr Karina Mackiewicz Uniwersytet Śląski kierunek Pedagogika, Wychowanie Przedszkolne Szkoła Muzyczna.• Nauczyciel, wychowawca : mgr Patrycja Bijok Uniwersytet Śląski kierunek Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne z językiem angielskim.• Nauczyciel, wychowawca : mgr Bożena Cebula Uniwersytet Śląski kierunek Wychowanie Przedszkolne,• Nauczyciel, wychowawca : mgr Aleksandra Behal-Czerch Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego, Szkoła Muzyczna,• Nauczyciel, wychowawca : mgr Anna Mrowiec Uniwersytet Śląski kierunek Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.• Nauczyciel, wychowawca : mgr Ruta CieślarUniwersytet Śląski kierunek Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.• Język angielskimgr Patrycja BijokUniwersytet Śląski kierunek Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne z językiem angielskim.• Konsultacje w zakresie pedagogiki, psychologii i logopediidr hab. Jolanta Suchodolska mgr Monika Mentel• Pracownicy obsługi, spraw gospodarczych oraz kuchni:Małgorzata SzymańskaZofia Pilch - KubicjusJudyta JędrykaDariusz Czerch

"W dzieciństwie niewiele zależy od nas wiele zaś od tych, którzy są z nami" Bronisław Rocławski

KADRA PRZEDSZKOLA "CHATKA PUCHATKA" W USTRONIU

telefon przedszkola: 609 588 469 email: monika.mentel@poczta.fm

Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Ustroniu


mailto:E-Mail-Link