Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

START START CHATKA PUCHATKA KADRA SPRAWOZDANIE STUMILOWY LAS KADRA ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 ZAPISY INFORMACJA 2018/2019 PROGRAM PANI GAMA ZAPRASZA PROJEKTY UNIJNE OGŁOSZENIE_UNIA REGULAMIN REGULAMIN_02 REGULAMIN_03 ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ ROZSZERZONA OFERTA ZAJĘĆ PLAN DNIA PLAN DNIA JADŁOSPIS JADŁOSPIS TABLICA OGŁOSZEŃ ZAPYTANIA OFERTOWE *TABLICA OGŁOSZEŃ DLA RODZICÓW CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ 3-4 LATKI 5-6 LATKI UBEZPIECZENIE GALERIA GALERIA ADAPTACJA01 ADAPTACJA02 ALERGIA_C ALERGIA_S PROMOCJA PROJEKTU Dane kontaktowe PRZERWA 

CZYTAJ DALEJ

Drogi Rodzicu, Twoje Dziecko przeżywa ważny okres w życiu.Zdaniem psychologów DZIECIŃSTWO to najważniejszy ze wszystkich okres rozwoju. Dlaczego? Ponieważ w okresie dzieciństwa w najbardziej naturalny i dynamiczny sposób widoczny jest związek między aktywnością ruchową a rozwojem poznawczym, między poznawaniem i uczeniem się a przeżywanymi emocjami. Przedszkolak to niezwykle aktywne dziecko, ciekawe świata i jego małych tajemnic, penetruje każdy jego dostępny zakątek. Aktywność tę odczuwamy w domu, przedszkolu i każdym miejscu, w którym dziecko dobrze się czuje. Aktywność ruchowa, połączona z formami komunikacji językowej stwarza korzystne warunki do poznawania, rozumienia i interpretowania wszystkiego, co dziecko interesuje. To, co poznaje i czego się uczy dzieje się przez zabawę. To kolejny ważny powód, by uczęszczać do przedszkola. Jest to najlepszy sposób uczenia się. Odgrywając przedszkolne role, dziecko identyfikuje się z nimi, empatycznie je rozumie i przejmuje za nie odpowiedzialność – uczy się jej. Każdego rodzaju aktywność Twojego Dziecka jest okazją do odczuwania radości, doświadczania siebie, poznawania, odkrywania, przeżywania – wszystkie te zachowania są doskonałą okazją do tworzenia coraz lepszych warunków uczenia się i dojrzewania. Podstawowe zadanie, jakie ma do spełniania przedszkole to: TWORZENIE DZIECIOM PRZESTRZENI DO PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI. Aktywność ta dostarcza satysfakcji, świadomości własnych działań i sukcesów. Im więcej u dziecka codziennych małych, ale realnych sukcesów, tym więcej samoakceptacji i chęci zdobywania kolejnych doświadczeń. Najważniejsze osiągnięcia dziecka w wieku przedszkolnym to:samodzielność podejmowania różnych działań – poznawania, odkrywania siebie, świata i innych ludzi ,silna potrzeba odczuwania siebie i swojej niepowtarzalności ,potrzeba atrakcyjności, identyfikowania się z własnym działaniem, potrzeba przeżyć emocjonalnych i ich kanalizacji w kontakcie z dziećmi,Zadbaj, by w tych obszarach Twoje Dziecko odnosiło wiele sukcesów !Podkreślaj Jego skuteczność i zaradność, ponieważ w ten sposób dostarczasz Jemu poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i podnosisz Jego samoocenę. Zajęcia w przedszkolu też służą osiąganiu tych celów. Forma i poziom zajęć dostosowane są do indywidualnych możliwości i aktualnych umiejętności dziecka. Najważniejsze cele edukacji na tym etapie realizowane są przez: ZABAWĘ – spontaniczną lub ukierunkowaną na rozwój sprawności i umiejętności,NAUKĘ – wpajanie i rozwijanie rozumienia zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie, zasad wspólnych zabaw, podejmowania decyzji oraz współdziałania,PRACĘ – rozumianą jako zakres obowiązków przedszkolaka. Te trzy cele - zabawa, nauka i praca - służą także kształtowaniu i podnoszeniu poziomu samodzielności dziecka, czyli umiejętności poradzenia sobie w różnych nowych sytuacjach. W okresie 5-6 r. życia zarówno nauka, jak i praca dziecka w przedszkolu stają się ważniejsze niż sama zabawa. Dziecko uczy się akceptowania ważnych zasad i norm współdziałania, a także wywiązywania się z obowiązków poprzez formy zabawowe, bo łatwiej je przyjmuje, akceptuje i stosuje.

Jeśli chcesz poznać wybrane zagadnienia rozwoju i wychowania swojego dziecka wybierz interesującą Cię grupę wiekową

DZIECI 3 I 4 LETNIE

DZIECI 5 I 6 LETNIE

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW